DABI

Wiadomości
Budownictwo specjalistyczne
DABI | DABI
Dynamiczna urbanizacja i rozbudowa sieci infrastruktury drogowej i kolejowej wymusza prowadzenie prac na terenach już zabudowanych albo uważanych za nieprzydatne. Nowe technologie, które proponuje DABI, umożliwiają realizację takich wymagających rozwiązań.
{Play}
DABI
BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE
+48 32 214 06 13
+48 32 214 62 81

Jak do nas dojechać