DABI

Odwierty specjalistyczne
Budownictwo specjalistyczne
DABI | DABI

WWychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów firma DABI wdrożyła usługę specjalistycznych odwiertów ze zdalną obsługą i eksploatacją sprzętu (zdalne sterowanie i monitoring procesu technologicznego oraz diagnostyka sprzętu) spełniającą wymogi prewencji przeciwko zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2.


Nowa usługa obejmuje w szczególności:
  • wiercenie studni (w tym dużych średnic do Ø 400 mm)
  • odwierty geotermalne
  • odwierty pod mikropale kotwiące (zabezpieczanie skarp i osuwisk)

W celu uzyskania szerszej informacji na temat oferty firmy DABI prosimy o kontakt z działem przygotowania i realizacji produkcji.

DABI
BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE
+48 32 214 06 13
+48 32 214 62 81

Jak do nas dojechać

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA
I REALIZACJI PRODUKCJI


Krzysztof Budny
+48 605 400 110

Paweł Szkotak
+48 781 900 939