DABI

Pale fundamentowe
Budownictwo specjalistyczne
DABI | DABI

WW celu przenoszenia obciążeń w gruncie, posadowienia budowli na fundamentach pośrednich, jak również wykonywania ścian i murów oporowych, firma DABI wykonuje pale fundamentowe. Pale wykonywane są metodami zarówno wiertniczymi czy wibracyjnymi, jak również poprzez wybieranie urobku koparkami chwytakowymi w przypadku pali studniowych.


Wykonujemy:
  • pale CFA
  • pale prefabrykowane wbijane
  • pale przemieszczeniowe FDP
  • mikropale
  • pale wiercone z zastosowaniem świdra kubełkowego i spiralnego z jednoczesnym rurowaniem otworu
  • pale bez osłony rurowej – w warunkach gruntów niezawodnionych i wykazujących stateczność podczas wiercenia
  • pale studniowe – z zapuszczaniem kręgów żelbetowych, przy średnicach powyżej 1000 mm.

Pale zbrojone są według wymagań Inwestora koszami zbrojeniowymi lub profilami stalowymi i betonowane w zależności od technologii ich wykonywania. Beton podawany jest pod ciśnieniem lub metodą kontraktor.
Średnice wykonywanych pali: 400 mm – 1000 mm

W celu uzyskania szerszej informacji na temat oferty firmy DABI prosimy o kontakt z działem przygotowania i realizacji produkcji.

DABI
BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE
+48 32 214 06 13
+48 32 214 62 81

Jak do nas dojechać

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA
I REALIZACJI PRODUKCJI


Krzysztof Budny
+48 605 400 110

Paweł Szkotak
+48 781 900 939