DABI

Zagęszczanie impulsowe RIC / IC
Budownictwo specjalistyczne
DABI | DABI
Zagęszczanie impulsowe IC / RIC (Impulse Compaction / Rapid Impact Compactor) jest skuteczną i bardzo wydajną metodą wzmocnienia rozluźnionych i nieskonsolidowanych gruntów do przynajmniej średniego stopnia zagęszczenia.

Technologia zagęszczania impulsowego pozwala na wyraźną poprawę stopnia zagęszczenia, jak i parametrów wytrzymałościowych wzmacnianego gruntu. W efekcie zagęszczania impulsowego, bez względu na ich stan pierwotny, otrzymujemy zhomogenizowane i ujednolicone do jednorodnych parametrów podłoże gruntowe. To szczególnie ważne w przypadku gruntów o nierównomiernym stopniu zagęszczenia lub obszarów z licznymi pustkami czy kawernami.
Zagęszczanie impulsowe wykonuje się z powierzchni terenu na z góry określonej siatce punktów z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu – koparki na podwoziu gąsienicowym wyposażonej w młot hydrauliczny o wadze 5 -12 ton, który z dużą częstotliwością opuszczany jest na specjalnie skonstruowaną stalową stopę o średnicy 1,5 m, przekazując z góry określoną energię w głąb gruntu. Dzięki generowaniu dużej ilości energii w relatywnie krótkim czasie (około 40 impulsów/minuta), następuje dogęszczenie luźnych warstw, zasypanie pustek i kawern, a efektem końcowym jest homogenizacja warunków gruntowych.

System GPS

Zagęszczarka impulsowa DABI wyposażona jest system naprowadzania GPS, który pozwala na namierzanie punktów zagęszczania w terenie z dokładnością do kilku cm. Jest to szczególnie istotne w przypadku wykonywania kilku przejść roboczych po tych samych punktach lub konieczności dopasowania się do harmonogramu robót Zamawiającego, który często oczekuje zmiany obszaru prowadzonych robót na terenie budowy. System GPS jest zintegrowany z elektronicznym modułem sterującym i na bieżąco zapisuje i weryfikuje położenie stopy zagęszczającej względem żądanych koordynat punktów.

Kontrola jakości robót

Elektroniczny moduł sterujący nieustannie kontroluje pracę zagęszczarki impulsowej i na bieżąco zapisuje i przesyła dane z procesu zagęszczania. Dla każdego punktu prowadzona jest ciągła rejestracja danych tj. numer punktu, współrzędne, data i czas realizacji, ilość impulsów, wpęd stopy czy ilość generowanej energii. Dane te są dostępne na każdym etapie zagęszczania i w dowolnym momencie mogą zostać wygenerowane z systemu, a następnie przesłane z budowy do nadzoru.
Dzięki elektronicznemu modułowi sterującemu możliwy jest w czasie rzeczywistym, jak i online, nadzór nad jakością prowadzonych robót. Parametry pracy maszyny są na bieżąco wyświetlane w formie graficznej na ekranie monitora umieszczonego w maszynie System umożliwia zdalny podgląd i weryfikację danych.

Skuteczność zagęszczania

Głębokość oddziaływania zagęszczania impulsowego wynosi 5-6 m i uzależniona jest między innymi od rodzaju wzmacnianego gruntu, jego struktury oraz poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Zastosowanie zagęszczania

Technologia zagęszczania impulsowego może być stosowana wszędzie tam, gdzie konieczne jest dogęszczenie istniejącego gruntu, poprawienie jego parametrów wytrzymałościowych i zredukowanie osiadań. Najczęściej zagęszczanie impulsowe stosuje się w gruntach piaszczystych (piaski, pospółki, żwiry). Doświadczenie pokazuje, iż można również wzmacniać grunty antropogeniczne, czy uzdatniać składowiska poprzemysłowe, komunalne i górnicze.


Obszary budownictwa, gdzie stosuje się technologię zagęszczania impulsowego:
  • budownictwo hydrotechniczne – zagęszczanie obwałowań rzek, zbiorników wodnych oraz podłoża pod wszelkiego rodzaju budowle hydrotechniczne
  • budownictwo infrastrukturalne – zagęszczanie podłoża pod nasypy drogowe i kolejowe, zagęszczanie podbudowy dróg, autostrad, płyt lotniskowych, parkingów
  • budownictwo kubaturowe – zagęszczanie podłoża pod różnego rodzaju powierzchnie handlowe, hale produkcyjne, przemysłowe, logistyczne czy magazynowe, budynki mieszkalne i niemieszkalne, biurowce
Zalety technologii zagęszczania impulsowego
  • szybka i wydajna metoda dogęszczenia i poprawy parametrów wytrzymałościowych gruntów do średniej głębokości
  • zmniejszenie porowatości gruntu i zapewnienie równomiernych osiadań na całym obszarze objętym wzmocnieniem
  • duża mobilność sprzętu i praca w trudnodostępnym warunkach

Pomiar drgań

Technologia zagęszczania impulsowego należy do dynamicznych metod wzmacniania podłoża, co wiąże się z generowaniem drgań. Jednak praktyka DABI pozwala na pracę w bliskim sąsiedztwie zabudowań, dzięki kontroli i monitoringowi ich wpływu. Dotychczas wykonane realizacje potwierdzają, że potrafimy pracować bezpiecznie kilkanaście metrów od wrażliwych obiektów.


W celu uzyskania szerszej informacji na temat oferty firmy DABI prosimy o kontakt z działem przygotowania i realizacji produkcji.

DABI
BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE
+48 32 214 06 13
+48 32 214 62 81

Jak do nas dojechać

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA
I REALIZACJI PRODUKCJI


Krzysztof Budny
+48 605 400 110

Paweł Szkotak
+48 781 900 939