DABI

Wiadomości
Budownictwo specjalistyczne
DABI | DABI
Spółka DABI SM BUDNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł projektu: Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
DABI
BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE
+48 32 214 06 13
+48 32 214 62 81

Jak do nas dojechać